16/10/2011

Ritmiskās mūzikas biedrība City Jazz Riga

2010. gada 1. martā tika dibināta Biedrība “Ritmiskās mūzikas biedrība City Jazz Riga” (turpmāk tekstā – Biedrība), kuras statūtos definētie mērķi ir:

 • veicināt Latvijas ritmiskās mūzikas attīstību Latvijā un ārvalstīs;
 • sekmēt Latvijas ritmiskās mūzikas mūziķu radošo darbību;
 • veicināt un atbalstīt Biedrības biedru tālākizglītību;
 • veicināt Latvijas un ārvalstu mūziķu savstarpējo komunikāciju un pieredzes apmaiņu;
 • veicināt Biedrības sadarbību ar citu mākslas nozaru pārstāvjiem Latvijā un ārvalstīs;
 • veikt organizatoriskus pasākumus ritmiskās mūzikas, Biedrības un tās mērķu popularizēšanai.

  Rekvizīti:
  Biedrība “Ritmiskās mūzikas biedrība City Jazz Riga”
  Reģ. Nr.: 40008154765
  Adrese: Brīvības gatve 398-54, Rīga LV-1024,
  Banka: AS SEB banka
  Kods: UNLALV2X
  Konts: LV04UNLA0050015330659


  Comments are closed.

 • Kārlis Vanags Trio