• Atbalsta • 16/10/2011

  Ritmiskās mūzikas biedrība City Jazz Riga

  2010. gada 1. martā tika dibināta Biedrība “Ritmiskās mūzikas biedrība City Jazz Riga” (turpmāk tekstā – Biedrība), kuras statūtos definētie mērķi ir:

  • veicināt Latvijas ritmiskās mūzikas attīstību Latvijā un ārvalstīs;
  • sekmēt Latvijas ritmiskās mūzikas mūziķu radošo darbību;
  • veicināt un atbalstīt Biedrības biedru tālākizglītību;
  • veicināt Latvijas un ārvalstu mūziķu savstarpējo komunikāciju un pieredzes apmaiņu;
  • veicināt Biedrības sadarbību ar citu mākslas nozaru pārstāvjiem Latvijā un ārvalstīs;
  • veikt organizatoriskus pasākumus ritmiskās mūzikas, Biedrības un tās mērķu popularizēšanai.

   Rekvizīti:
   Biedrība “Ritmiskās mūzikas biedrība City Jazz Riga”
   Reģ. Nr.: 40008154765
   Adrese: Brīvības gatve 398-54, Rīga LV-1024,
   Banka: AS SEB banka
   Kods: UNLALV2X
   Konts: LV04UNLA0050015330659


   Comments are closed.

  • Kārlis Vanags Trio