Biedrība “Ritmiskās mūzikas biedrība City Jazz Riga”
Reģ. Nr.: 40008154765
Adrese: Brīvības gatve 398-54, Rīga LV-1024,
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV04UNLA0050015330659

E-pasts: cjbb@cjbb.lv

Tel. +371 29448499, +371 29186822